Contact Us

Tel: 087 654 7672 
Email: info@natrix.co.za


Visit Us

Blue Diamond Hotel
761 Rubenstein Drive
Corner Wekker Road
Moreleta Park
0044
Pretoria